Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

Koncept og marketing

Trends og livsstil                                                               


Kursusnr: 45925
Titel: Trends og livsstil hos forbrugeren

Lær at afkode tidens tendenser og kundernes livsstil
I takt med at dagligdagen og verdens trends ændrer sig, skabes der konstant nye efterspørgsler. Kunder vælger produkter for at vælge sig selv. Det er derfor vigtigt, at butikspersonalet holder fingeren på pulsen og løbende holder øje med de ændringer, der sker i forskellige brancher. Det gælder både tendenser inden for kundernes livsstil, ny teknologi og ændringer i lovgivningen. Trends er blevet et væsentligt konkurrence-parameter for alle butikker.

Indhold

  • ”Trendspotting” - viden om hvor, man kan søge information om tidens samfunds- og livsstilstendenser
  • Konkrete bud på hvilke konsekvenser brancheglidning og ændrede forbrugsmønstre kan få på produktsammensætning og kundevejledning
  • Inspiration til hvordan tiden trends inddrages i varepræsentation og kundevejledning

Kursets formål
Kursisten får kendskab til nogle af de tendenser, som afspejler sig blandt detailhandlens kunder, og lærer at inddrage sin viden om kundernes individuelle behov i det daglige salgsarbejde og vejledningen af kunderne.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39