Medarbejderudvikling

Lær at coache dine medarbejdere


Kursusnr: 40332
Titel: Medarbejderintroduktion vejledning

Som leder opnår man en klar fordel, hvis man er i stand til at kommunikere sit budskab på en måde, så det er tilpasset modtageren og omgivelserne. Mestrer man at kommunikere direkte og forståeligt til den enkelte medarbejder, vil man også være i stand til at lære de samtaleteknikker der kræves, for at kunne coache og introducere en medarbejder. Coaching af den enkelte medarbejder kan være med til at få medarbejderen til selv at indse, hvordan der skal handles i konkrete situationer.

Kursets indhold:

  • Kommunikation
  • Verbal-nonverbal
  • Metoder i coaching
  • Samtaleteknikker
  • Coaching som ledelsesværktøj

Kursets formål
Kursisten lærer på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter i forbindelse med medarbejderintroduktion og -udvikling. Kursisten får desuden kendskab til forskellige coachingmetoder og lærer at anvende dem i konkrete situationer i forhold til fx oplæring og motivation. Herudover lærer kursisten at afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching.

 

 

 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39