Økonomi og drift

Handlingsorienteret driftsøkonomi                    


Kursusnr: 46476
Titel: Øknomistyring i butikken

Forstå driftsøkonomien i butikken
På kurset afliver vi myten om, at driftsøkonomi enten er vanskeligt eller kedeligt. Jo mere konkret og handlingsorienteret det økonomiske grundlag er, desto nemmere er det at forstå. Vi har derfor valgt at introducere kursisten for en ”økonomisk værktøjskasse”, der kan bruge i praksis. Har du behov for at blive bedre til at forstå et driftsregnskab, og har du brug for at kunne læse økonomiske nøgletal og identificere eventuelle faresignaler i tide? Eller vil du gerne blive bedre til at bruge økonomiske nøgletal som motivationsfak­tor? Så er dette kursus det rette for dig.

Indhold

  • Økonomisk effektivitet
  • Resultatopgørelse og nøgletal
  • Lagerstyring og nøgletal
  • Rabat og kalkulationer
  • Svind
  • Økonomi som ledelsesværktøj

Kursets formål
Kursisten lærer de mest grundlæggende økonomiske begreber, så vedkommende er i stand til at forstå butikkens driftsøkonomi i sin helhed. På den baggrund vil kursisten være i stand til at forstå et driftsregnskab og tolke og sammenligne nøgletal.  Kursisten lærer også at udarbejde handlingsplaner for den økonomiske styring af butikken og inddrage og motivere kolleger, når det handler om at optimere butikkens økonomi.

 

 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39