Salg og kundeservice

Sådan når du dine mål i salgsarbejdet!


Kursusnr: 43179

Titel: Fastlæggelse af mål ved personligt salg

Systematik i salgsarbejdet
Er salget i butikken betinget af tilfældige hændelser, er det også tilfældigt, hvordan butikkens omsætning og indtjening udvikler sig. Hvis medarbejderen derimod arbejder systematisk med salget og fastlægger konkrete mål for indtjening, omsætning, antal ekspeditioner, gennemsnitssalg og andre succeskriterier og samtidig er i stand til at reflektere over eget og andres salgsarbejde, skabes de bedste forudsætninger for en øget omsætning og indtjening i butikken.

Kursets indhold

 • Nøgletalsanalyse
 • Målsætning
 • Refleksion
 • Motivation
 • Salgskompetence
 • Effektmåling

Kursets formål
Kursisten lærer at fastlægge personlige mål og vurdere de opnåede resultater i forhold til budgetter og handlingsplaner. Kursisten lærer også at reflektere over andres salgsarbejde og indgå i salgsteams med henblik på at identificere ressourcepersoner og forbedre såvel egne som andres salgskompetencer.

Håndtering af vanskelige kunder


Kursusnr: 45389
Titel: Konflikthåndtering for salgsmedarbejdere

Konflikter i mødet med kunder
Medarbejderen kan ved hensigtsmæssig optræden forhindre konflikter i at udvikle sig. I visse situationer kan kundeadfærden opleves meget aggressiv i butikken. Det sker typisk i de situationer, hvor kundens oplevelser ikke modsvarer forventningerne. I sådanne situationer kan medarbejderen føle stor afmagt, især hvis vedkommende ikke har de fornødne værktøjer.

Kursets indhold

 • Kundetyper
 • Kropssprog
 • Refleksion
 • Kommunikation
 • Løsninger

Kursets formål
Kursisten lærer at håndtere vanskelige kunder ved at anvende forskellige teknikker til konflikthåndtering. Kendskab til kropssprogets betydning i forbindelse med konflikter, indsigt i og forståelse for hvordan forskellige kundetyper skal tackles for at sikre god kundeservice og  konstruktive kommunikations-værktøjer er nogle af de teknikker, som kursisten lærer på kurset.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39