Varekundskab

Varekundskab
- vejen til øget salg                           


Kursusnr: 40004
Titel: Produktinformation og vejledning

Et godt varekundskab er den bedste forudsætning for at skabe en salgssucces. Varekundskabet er samtidig en afgørende konkurrencefaktor, da medarbejdernes kendskab til varerne skaber de bedste forudsætninger for at kunne vejlede kunden og sikre det rigtige salg. Varekundskab giver også nogle gode forudsætninger for at skabe plussalg og mersalg, og så er det med til at begrænse antallet af reklamationer.

Kursets indhold

 • EFU
 • Varegennemgang
 • Plus- og mersalg
 • Reklamationsbehandling
 • Informationssøgning

På dette kursus får kursisten kendskab til en udvalgt vare eller varegruppes egenskaber og fordele – herunder hvordan det er hensigtsmæssigt at bruge og eventuelt vedligeholde produkterne. Kursisten lærer også, hvilket udbytte en given kunde får ved at købe produktet, og hvordan produkts egenskaber videreformidles til kunden. Vejledning om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter indgår desuden i kurset.

Kursisten lærer også at fremskaffe informationer omkring produkter, leverandører og producenter via Internettet og forså vigtigheden af korrekt behandling af reklamationer efter gældende love og regler samt virksomhedens egne supplerende forskrifter.

Hvordan optimerer du din varepræsentation?


Kursusnr: 46475Titel: Varepræsentation

Nogle butikker vælger
at præsentere deres varer i de papkasser, som de bliver leveret i. Andre pakker produkter ud og eksponerer dem på en indbydende måde. Andre igen laver shop-in-shops og andre salgsfremmende løsninger. Der findes ingen facitliste på, hvordan en vare skal præsenteres, for at den sælger bedst muligt. Men der findes nogle grundlæggende præsentationsværktøjer, som med fordel kan anvendes, når varepræsentationen skal afstemmes efter udvalgte kunders ønsker og behov og samtidig maksimere salget.

Kursets indhold:

 • Vareeksponering
 • De 5 L´er
 • Visuel merchandising
 • A, B og C placeringer
 • POS-materialer
 • Planlægning, implementering og evaluering af instore-aktiviteter

På dette kursus lærer kursisten at optimere vareeksponeringen og arbejde målrettet med butikkens salgssteder, vinduesudstillinger og andre salgsfremmende aktiviteter. Der vil i den forbindelse blive sat fokus på, hvordan kursisten via varepræsentationen kan skabe kontakt til kunden, formidle relevante budskaber om produkterne og samtidig understøtte butikkens profil. Der vil ligeledes blive lagt vægt på butikken som helhed, og måden hvorpå man via vareeksponeringen kan skabe kundestrøm samt plus- og mersalg.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39