Varekundskab

Varekundskab
- vejen til øget salg                           


Kursusnr: 40004
Titel: Produktinformation og vejledning

Et godt varekundskab er den bedste forudsætning for at skabe en salgssucces. Varekundskabet er samtidig en afgørende konkurrencefaktor, da medarbejdernes kendskab til varerne skaber de bedste forudsætninger for at kunne vejlede kunden og sikre det rigtige salg. Varekundskab giver også nogle gode forudsætninger for at skabe plussalg og mersalg, og så er det med til at begrænse antallet af reklamationer.

Kursets indhold

  • EFU
  • Varegennemgang
  • Plus- og mersalg
  • Reklamationsbehandling
  • Informationssøgning

På dette kursus får kursisten kendskab til en udvalgt vare eller varegruppes egenskaber og fordele – herunder hvordan det er hensigtsmæssigt at bruge og eventuelt vedligeholde produkterne. Kursisten lærer også, hvilket udbytte en given kunde får ved at købe produktet, og hvordan produkts egenskaber videreformidles til kunden. Vejledning om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter indgår desuden i kurset.

Kursisten lærer også at fremskaffe informationer omkring produkter, leverandører og producenter via Internettet og forså vigtigheden af korrekt behandling af reklamationer efter gældende love og regler samt virksomhedens egne supplerende forskrifter.

Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden

Kursusnr: 47193 

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren på baggrund af analyse og vurdering af kundens præferencestruktur, herunder formålet med købet, vejlede og rådgive kunden om produktets kvantitative og kvalitative fordele i relation til kundens forretningsområde.
 
Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med salg i handelsvirksomheden.
 
Mål
Deltageren kan på baggrund af analyse og vurdering af kundens præferencestruktur og købsadfærd, herunder formålet med købet, vejlede og rådgive kunden om produktets kvantitative og kvalitative fordele i relation til kundens forretningsområde. Herunder kan produkt- og kundevejledningen omfatte konkrete produktmæssige brugsforhold, fx anvendelse og montering, samt kommercielle fordele for kunden ved køb af produktet.

Kursusvarighed:  2 dage 

Produktinformation og vejledning i detailhandlen

Kursusnr: 40004 

Beskrivelse:
På kurset får deltageren kendskab til det omhandlede vareområde. Der arbejdes udfra, at kunderne ønsker en god orientering om varerne samt en kobling til det individuelle behov. Deltageren præsenteres endvidere for metoder og teknikker, som kan anvendes til praktisk salgsarbejde.
 
Målgruppe
Salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder. Medarbejdere der skal styrke deres viden om et vareområde, og som skal sikres en korrekt produktviden til den individuelle vejledning til kunden.
 
Mål
Deltageren kan i det daglige arbejde med at sælge og udøve kundeservice, give kunden god og bred information om et produkts egenskaber.Deltageren har kendskab til en udvalgt vares egenskaber, fordele og det individuelle udbytte for en given kunde. Deltageren kan vejlede kunden om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter, samt om hensigtsmæssig brug og vedligeholdelse af produkter.Deltageren kan desuden forstå vigtigheden af korrekt behandling af reklamationer efter gældende love og regler samt virksomhedens egne supplerende forskrifter og kan fremskaffe informationer omkring produkter, leverandører og producenter via Internettet.

Skjul hele kursusbeskrivelsen

Kursusvarighed:  3 dage

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail