Samarbejde med andre skoler

Udlagt undervisning

I visse tilfælde udlægges undervisning til eller fra Handelsfagskolen. Samarbejdet finder sted mellem Handelsfagskolen og andere udbydere af efteruddannelse i samme geografiske område.

Alle udbydere af efteruddannelse tilbyder kurser i overensstemmelse med tildelte godkendelser og i henhold til aktuelle fælles kompetencebeskrivelser (FKB).

Undervisning udlagt til Handelsfagskolen i 2016
- fra Aarhus Business College:

Ledelse (FKB 2250):
Der er pt. ikke udlagt undervisning.

Undervisning udlagt til andre skoler i 2016
- fra Handelsfagskolen:

Detailhandel (FKB 2265)
Der er pt. ikke udlagt undervisningHandelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail