COVID-19

Kære elev på Aarhus Business College

Som du sikkert har hørt, er den igangværende nedlukning endnu engang blevet forlænget. Denne gang indtil søndag d. 7. februar. Det betyder, at Aarhus Business College også i den kommende tid vil være lukket for fysisk fremmøde.

Som elev skal du dermed fortsætte med at følge undervisningen virtuelt i henhold til dit skema i Lectio. Dette gælder for alle elever på HHX, EUX, EUD, EUD10, hovedforløbet og i Praktikcentret.

Hvis du er ny elev, der skal begynde på Aarhus Business College i løbet af januar, vil du modtage særskilt besked om, hvad du skal gøre.

Hvis du er elev på hovedforløbet, skal du heller ikke møde ind på skoleophold i denne periode. I stedet skal du følge den planlagte undervisning virtuelt. Det får du et brev om.

Under nedlukningen følger undervisningen dit normale skema, hvor du fortsat skal deltage på Teams eller Google Meet. Følg altid anvisningerne på Lectio, og kontakt enten din underviser eller din kontaktlærer, hvis du har spørgsmål.

Du er også altid velkommen til at kontakte skolens Servicedesk, hvis du har spørgsmål af teknisk karakter. Dem kan du træffe på servicedesk@aabc.dk eller på telefon 89363200 inden for almindelig skoletid.

Det er også en god idé at følge med på skolens hjemmeside aabc.dk, som vi løbende opdaterer, når der er nyt om nedlukningen.

Fra skolens side er vi meget opmærksomme på, at det her er en svær tid for jer som elever. Undervisning er vigtig, men det er samværet i klassen, hyggen i frikvartererne og arrangementerne på tværs af årgangene bestemt også. Vi ved godt, at I savner det hele, og vi savner i høj grad jer!

Heldigvis er der håb forude. Vaccinerne er på vej ud i samfundet, men indtil de får effekt, må vi desværre forberede os på nogle meget hårde måneder, hvor en ny og endnu mere smitsom variant af virus er iblandt os. Det er vigtigt for os alle, for vores familier og for hele samfundet, at vi står sammen om at bekæmpe den.

Både for dem, der skal arbejde hjemmefra, og for dig, der skal følge undervisningen virtuelt, kan det efterhånden være svært at finde motivationen til at stå op og logge på, men det gælder stadig, at vi kommer bedst igennem nedlukningen, hvis vi bliver ved med at engagere os og hjælper hinanden. For dig som elev er det afgørende – også for din fremtid - at du fortsat er aktiv i undervisningen og bidrager positivt i din studiegruppe og til sammenholdet i klassen.

Med venlig hilsen

Gitte Nørgaard

Direktør

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail