Fagligt entreprenørskab

I december gennemførte Handelsfagskolens undervisere diplommodulet ’Fagligt entreprenørskab’ ved VIA University College Aarhus. Bag kompetenceløftet ligger et ønske om at styrke underviserne i at sætte entreprenante og innovative læreprocesser i gang hos eleverne og dermed bringe nye aspekter til undervisningen.

Du kan læse mere omkring samarbejdet med VIA University College Aarhus, uddannelsesforløbet, og om hvordan entreprenørskabet er blevet implementeret i undervisningen på Handelsfagskolen lige her.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail