Ny trepartsaftale

Ny aftale: Få dækket op til 90 procent af elevens løn


Den aktuelle økonomiske situation som følge af COVID-19 udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere. Det risikerer at gå hårdt ud over elever, der er i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. 

Det skal være overskueligt, selv for virksomheder, som er i en meget vanskelig situation, at beholde elever og oprette nye praktikpladser. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor i maj 2020 blevet enige om følgende, som er relevant for dig, der har ansat eller overvejer at ansætte en elev:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

  • For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. indtil udgangen af året for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler. Det sker for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for eleverne.

  • For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

  • Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

 

Hvor kommer pengene fra?

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en trepartsaftale med en række initiativer, der med det samme holder hånden under elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. 

Der er over en længere årrække oparbejdet en stor opsparing i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og det er disse penge, der nu kommer i spil. Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing og overskud i AUB.

 

LÆS HER I PDF

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail