Løn eller SU?

Du får elevløn af din praktikvirksomhed.

Størrelsen af lønnen er blandt andet afhængig af forskellige overenskomster; kontakt din arbejdsgiver for yderligere information herom.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail