Undervisningsplan

Undervisningen er bygget op over syv moduler.
Der gennemføres et modul pr. skoleophold.

 

Modul 1:
Hovedemner  Temaer og projekter på tre niveauer

 

 1. Branchestruktur-
 2. Dig som sælger-
 3. Indretning af en blomsterbutik-
 4. Skitsetegning
 5. Buketbinderi
 6. Bårebuket

 

 Kender

 • Kompositionsteorien for en buket med hensyn til kontraster, opbygningsmetode, rytme, volumen, balance og stikkeretning
 • De tre stilarter (dekorativ, formliniær, vegetativ)
 • Principper for indretning af salgslokalet
Anvender
 • Konceptopbygning og vareplacering
 • Teori om blomstens udstråling (form + overflade) i praktiske binderiarbejder

 Behersker

 • Metoder og dialog med kunder ved betjening
 • Udførelse af skitsetegning og fortolkning af skitser og oplæg
 • At bruge værktøjer og hjælpemidler
 • At deltage rutineret i kundebetjening og vejledning samt varepræsentation, herunder brug af salgsfremmende aktiviteter og indretning af salgslokale med inventar
 • At opbygge en buket med de rigtige proportioner (højde-bredde, højde over balancepunkt - under balancepunkt)
 • Teori om blomstens udstråling (form + overflade)
Modul 2:
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

 1. Botanik
 2. Farvelære
 3. Varepræsentation
 4. Dekoration
 5. Båredekoration

 

 Kender

 • Farvesystemer og farvelære
 • De grundlæggende metoder og principper for planters vækst
 • Metoder til pasning af planter og snitblomster
Kan anvende
 • Metoder til varepræsentation
 • Teorien om blomstens udstråling (form, farve, overflade) i praktiske binderiarbejder

 Behersker

 • At bruge værktøjer og hjælpemidler til dekoration og blomsterdekoration selvstændigt, korrekt og hensigtsmæssigt
 • Korrekt håndtering og behandling af snitblomster og planter
 • Har forståelse for kompositionsterorien for en dekoration med hensyn til kontraster, opbygningsmetode, rytme, volumen, balance og stikkeretning
 • Har forståelse for de tre stilarter (dekorativ, formliniær, vegetativ)
Modul 3:
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

 1. Leverandørvalg
 2. Indkøb til blomsterbutikken
 3. Brudebuket

 

 Kender

 • Arbejdsmiljøloven

 Kan anvende

 • Arbejdsmiljøregler i butikken
 • Metoder til varebestilling
 • Princippet for sortimentsudvikling
 • Varesortiment og sammensætning i forhold til branchen og butiksprofilen
 • Informationssøgning af nye varegrupper
 • Har forståelse for kompositionsteorien for en brudebuket med hensyn til kontraster, opbygningsmetode, rytme, volumen, balance og stikkeretning
 • Har fortåelse for de tre stilarter (dekorativ, formliniær, vegetativ)
 • Teorien om blomstens udstråling (form, farve, overflade) i praktiske binderiarbejder

 Behersker

 • Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader
 • Kontrol af varemodtagelse og behandling af emballage
 • Udførelse af en brudebuket med de rigtige proportioner (højde, bredde, længde)
 • Udførelse af en rund brudebuket med symmetrisk indre opbygning med åben og lukket omridsart, i buketholder og stiftet
 • Udførelse af en dråbeformet brudebuket med symmetrisk indre opbygning, i buketholder
Modul 4:
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

 1. Udvidet buketbinderi
 2. Grundkrans
 3. Kultur- og stilhistorie
 4. Udvidet dekoration
 5. Udvidet arrangement

 

 Kender

 • Karakterisktiske stiltræk inden for binderi og blomsterudsmykning i forskellige tidsepoker
 • Stilelementer i arkitektur og kunst
 • Tekniske metoder som binde, stikke, kroge og spække

Kan anvende

 • Viden om tidsepoker og træk i arkitektur og kunst ved  binderi, udsmykning og dekoration i givne situationer
 • Teorien om blomstens udstråling (form, farve, overflade) i praktiske binderiarbejder

 Behersker

 • De tre stilarter (dekorativ, formliniær, vegetativ)
 • Udførelse af en buket med de rigtige proportioner
 • Udførelse af en lav buket med asymmetrisk indre opbygning med åben og lukket omridsart
 • Udførelse afen høj buket med asymmetrisk indre opbygning med åben omridsart
 • Udførelse af en bårebuket med asymmetrisk indre opbygning
 • Udførelse af et kranseunderlag
 • Udførelse af en krans med en dekoration med symmetrisk indre opbygning
 • Udførelse af en rundpyntet krans
 • Planlægning og udførelse af en rumdekorationsopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme
 • At vurdere et binderiarbejde i forhold til e given tids- og økomonomisk ramme
Modul 5:
Hovedemner   Temaer og projekter på tre niveauer

 1. Botanik
 2. Plantearrangement
 3. Markedsføring af blomsterbutikken
 4. Planlægning i blomsterbutikken
 5. Økonomi i blomsterbutikken

 

 Kender

 • Principperne for planteudsmykning af rum
 • De grundlæggende metoder og principper for planternes vækst
 • Metoder til pasning af planter og snitblomster

Kan anvende

 • Metoder til ekstern kommunikation af butiksprofil, sortiment og serviceydelser til butikkens målgruppe (markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.)
 • Plante- og blomsternavne

Behersker

 • Løsning af enkle regnskabsmæssige opgaver
 • Udførelse af et plantearrangement
Modul 6:
Hovedemner    Temaer og projekter på tre niveauer

 1. Udvidet bryllupsbinderi
 2. Udvidet begravelsesbinderi
 3. Varepræsentation af binderier

 

   Behersker

 • De tre stilarter (dekorativ, formliniær, vegetativ)
 • Udførelse af binderiarbejder med de rigtige proportioner
 • Tekniske metoder som binde, stikke, stifte, spække, flette, lime, nåle, kroge og lign.
 • Udførelse af brudebuketter, i buketholder og stiftet
 • Udførelse af brudesmykker, hårpynt, knaphulsblomster og corsager
 • Udførelse af en båredekoration med symmetrisk og asymmetrisk indre opbygning
 • Udførelse af symmetriske og asymmetriske kranse
 • Udførelse af kors, hjerter, puder, urnepynt og lign.
 • Udførelse af kistepynt
 • Planlægning og udførelse af en opgave inden for en given tidsramme og en given økonomisk ramme
Modul 7:
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 1. Økonomi i blomsterbutikken
 2. Hjælp til opgave- formulering, som skal bruges til fagprøve- projektet
 3. Test i en stor del af det lærte (danner grundlag for standpunktskarakter)

 

 Kender til
 • Relevante økonomiske mål til butikkens økonomistyring
 • Økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning

 Behersker

 • Formulering, etablering og beskrivelse af et selvstændigt projekt, der integrerer modulernes emnekredse
 • Projekter i en form, der viser fagets forskellige emner og funktioner og teknikker,  herunder egen faglige bedømmelse
 • Planlægning og udførelse af en specialbinderiopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme, dvs. etablering, planlægning og gennemførelse af et individuelt orienteret projekt, hvor den enkelte elev selvstændigt viser, at projektets faser beherskes herunder en egenbedømmelse samt rapportering
 • Buketbinderi, arrangementer, bryllups- og begravelsesbinderi
 • Tekniske metoder som binde, stifte og stikke
Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail