Løn eller SU?

Du får elevløn af din praktikvirksomhed.

Størrelsen af lønnen er blandt andet afhængig af forskellige overenskomster; kontakt din arbejds- giver for yderligere information herom.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail