Praktik og undervisning

For at blive faglært salgsassistent inden for guld/sølv/ure, skal du gennemføre et 2-årigt forløb som salgsassistent med profilen guld, sølv & ure. Uddannelsen er en praktisk orienteret vekseluddannelse, hvor størstedelen af tiden foregår i den guldsmedbutik, hvor du har indgået en uddannelsesaftale. I løbet af uddannelsen skal du gennemføre fire skoleophold på Handelsfagskolen af to ugers varighed. 

På skolen får du et indgående kendskab til materialer, produktionsmetoder og produktbeskrivelser. Emner som butiksdrift, kundeservice, butikskoncepter, merchandising, salgsteknikker, butiksøkonomi og markedsføring indgår også i uddannelsen. Undervisnings-lokalerne ligner butikslokaler, og undervisningen er direkte relateret til dit arbejde i butikken. Alle undervisere har en pædagogisk uddannelse og en praktisk baggrund fra detailhandlen. 

Kombinationen af skoleophold og praktiktid skaber mulighed for, at du opnår viden og færdigheder, der svarer til den profil og de forventninger, som kunder og guldsmedeforretninger har til den faglærte salgsassistent med profilen guld, sølv & ure.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail