Praktik og undervisning

For at blive faglært isenkræmmer skal du gennemføre et 2-årigt forløb som salgsassistent med speciale i isenkram. Uddannelsen er en praktisk betonet uddannelse, hvor størstedelen af tiden foregår i den isenkrambutik, hvor du har indgået en uddannelsesaftale.

I løbet af uddannelsen skal du gennemføre fire skoleophold på Handelsfagskolen af to ugers varighed. På skolen får du et indgående kendskab til branchens produkter og til de materialer, producenterne anvender. Emner som butiksdrift, kundeservice, butikskoncepter, merchandising, salgsteknikker og markedsføring indgår i uddannelsen.

Undervisningslokalerne ligner butikslokaler, og undervisningen er direkte relateret til dit arbejde i butikken.

Alle undervisere har en pædagogisk uddannelse og en praktisk baggrund fra detailhandlen.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail