Undervisningsplan

Undervisningen er bygget op over fire moduler:
koncept, salg, branche & produkt og drift. 

Der gennemføres et modul pr. skoleophold.

 

Modul 1: Branche, koncept og salg
Hovedemner  Temaer og projekter på tre niveauer

 

Hjemmets elapparater:

 1. Almen ellære
 2. Elapparater i køkkenet
 3. Personlig pleje og strygejern
 4. Diverse elapparater

Evaluering, opsamling og
idéer til fagprøver

 

 Kender

 • Afsætningsmuligheder i forhold til kundegrupper og konkurrenter
 • Principper for indretning af salgslokalet med inventar, farver og belysning. Herunder anvendelse af visuel merhcandising
 • Grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter - butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, loyalitetskoncepter m.fl.

 Kan anvende

 • Psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd
 • Metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet
 • Værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner
 • Metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter
 • Metoder til salgsoptimering og mersalg
 • Metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen
 • Opbygning af et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler. Herunder at vægte salgsfremmende parametre.

 Behersker

 • Metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling; herunder konflikthåndtering
 • Sammenhæng mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar
 • Metoder til personligt salg
Modul 2: Branche og produkt
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

Tilberedning:

 1. Metallære
 2. Koge/stegeartikler
 3. trævarer
 4. Køkkenknive og køkkenredskaber
 5. Alt andet, som anvendes til tilberedning

 

 Kender

 • Forskellige former for lagerstyring
 • Principper for valg af leverandør. Herunder forskellige former for indkøbssamarbejde

 Kan anvende

 • Varesortiment og -sammensætning i forhold til branche og butikstype og profil
 • Principper for sortimentsudvikling i forhold til profil
 • Principper for indkøbsplanlægning
 • Salgs- og betalingsbetingelser
 • Metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer
 • Metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken
 • Metoder til informationssøgning om nye varegrupper, herunder også elektronisk informationssøgning

 Behersker

 • Metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet
 • Metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris, kvalitet og aktualitet
 • Korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage
 • Varedeklarationer og tilhørende lovgivning inden for valgte områder
 • Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader
Modul 3: Butiksdrift og salg
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

Modulevaluering, emneopsamling samt ideer til fagprøve

Alt til bordet:

 1. Keramiskevarer
 2. Glas
 3. Bestik
 4. Tekstiler
 5. Alt andet, som naturligt hører med til bordet

 

 Kender

 • Varernes placering i de økologiske kredsløb 
 • Planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier
 • Elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.
 • Arbejdsmiljølovgivningen og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken

 Kan anvende

 • Metoder til markedsføring af butiksprofil, sortiment og serviceydelser til butikkens kunder
 • Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin
 • Relevante økonomiske nøgletal og mål for butikken til løbende kontrol og opfølgning, herunder opfølgning på markedsføringsindsatsen og handlingsplaner, der sikrer optimering af butikkens indtjening
 • Metoder til udvikling af butiksprofilen, sotiementet og serviceydelser
 • Metoder til planlægning og udvikling af kampagner i forhold til butikkens profil
 • Konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler. Herunder vægtningen af salgsfremmende parametre
 • Metoder til intern information og kommunikation i butikken
 • Sammenhæng mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken
 • Sammenhængen mellem idégrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver

 Behersker

 • Varens oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed
 • Sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken
Modul 4: Drift
Hovedemner Temaer og projekter på tre niveauer

 

Fagprøveprojektet forberedes.

Case, som indeholder elementer fra alle fire moduler.

Alle varegrupper fra modul 1-3.
Varegrupperne skal kunne håndteres med hensyn til anvendelse og egenskaber, som bruges i salgsøjemed.

 

 Kender

 • Metoder til omkostningsstyring og fastlæggelse af økonomiske mål
 • Økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering
 • Metoder til budgetlægning og -opfølgning
 • Elektroniske hjælpemidler til økonomistyring

 Kan anvende

 • Metoder til at løse enkle regnskabsmæssige opgaver
 • Metoder til status, svindkontrol og svindanalyse
 • Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder

 Behersker

 • Principper for salgsregistrering
 • Kassebetjening, opgørelse og afstemning
Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail