Om uddannelsen

Uddannelsen som salgsassistent (uden specifik profil) er en uddannelse, hvor du tilegner dig kompetencer som salgsassistent, men hvor du ikke har valgt dig ind på et af specialefagene. Derved har du mulighed for at komme i praktik og arbejde i brancher, der ikke hører under specialefagene.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail