Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

Kontakt

Tina Jensen, praktikservice/konsulent
Tina Jensen, praktikservice/konsulent
8781 9525

 

   

 

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover
Euv er en erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En euv er derfor som udgangspunkt af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de helt unge. Det konkrete uddannelsesforløb afhænger af ansøgerens job- og uddannelsesmæssige baggrund.

Tre uddannelsesveje
Ansøgere til Euv kan, afhængig af baggrund, følge tre forskellige uddannelsesveje:

Evu1
Voksne på 25 år og derover, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb uden grundforløb og uden praktikuddannelse.

Kriterierne for relevant erhvervserfaring fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser.

Euv1-elever skal gennemføre skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb for voksne, der består af både skoleundervisning og praktikuddannelse. Forløbet skal være mindst 10 procent kortere end det tilsvarende forløb for unge.


Euv2

Voksne på 25 år og derover, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb samt mulighed for undervisning fra grundforløbets 2. del.

Forudgående uddannelse kan være afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. Enkeltstående kurser, som arbejdsmarkedsuddannelser, er ikke omfattet.

En individuel realkompetencevurdering afgør, om hele eller dele af grundforløbets 2. del kan godskrives.

Euv2-elever skal følge det standardiserede hovedforløb for voksne, der består af både skoleundervisning og praktikuddannelse. Forløbet skal være mindst 10 procent kortere end det tilsvarende forløb for unge.


Euv3

Voksne på 25 år og derover, der ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Voksne på Euv3 skal, som udgangspunkt, gennemføre hele grundforløbets 2. del. Realkompetencevurderingen afgør, om enkelte uddannelseselementer på grundforløbets 2. del kan godskrives.

Hovedforløbet svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på en erhvervsuddannelse for unge, der består af skoleundervisning og praktikuddannelse.


Overgang fra GVU til Evu

Erhvervsuddannelsen for voksne (Euv) afløser Grunduddannelsen for Voksne (GVU) pr. 1. august 2015. Voksne, der er begyndt på en GVU før denne dato, har dog fortsat mulighed for at gennemføre deres uddannelse som en GVU efter de hidtidige regler.


Uddannelsesaftale med arbejdsgiver

En uddannelsesaftale med en arbejdsgiver er oftest indgangen til en Euv. En uddannelsesaftale er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan opnå lønrefusion.

En Euv kan også påbegyndes uden en uddannelsesaftale efter aftale med et jobcenter. Kontakt eventuelt Handelsfagskolens for nærmere information herom.


Forudsætning for optagelse

Inden optagelse på Euv, skal ansøgeren have en individuel uddannelsesplan for uddannelsesforløbet, som udarbejdes på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt din lokale handelsskole eller Handelsfagskolen for nærmere information og aftale om realkompetencevurdering.


For yderligere information

Hvis du har spørgsmål til Euv og GVU, er du meget velkommen til at kontakte Handelsfagskolens praktikservicekonsulent, Tina Jensen (se kontaktinfo øverst i venstre spalte).

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail