Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

Undervisningsplan

Undervisningen er bygget op over tre moduler á to uger, samt tre uger med valgfrie specialefag - rækkefølge: 

 

Modul 1 (2 uger)
Modul 2 (2 uger)
Specialefag (1 uge)
Specialefag x 2 (2 uger)
Modul 3 (2 uger)

FORMÅLET for al undervising er, at eleven kan analysere virksomhedens markeds- og forretningsgrundlag.

MÅLEPINDE for undervisningen

Eleven kan:

 • Relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.
 • Anvende og betjene it-værktøjer, som anvendes i virksomheden.
 • Formulere sig korrekt mundtligt og skriftligt på dansk i arbejdsmæssig sammenhæng.          
 • Udføre opgaver selvstændigt, ansvarligt og fleksibelt samt indgå i arbejdsgrupper og teams.    
 • Anvende en generel og bred forståelse af de forskellige arbejdsopgaver og -funktioner, der findes i handelserhvervet, inden for salg, service, indkøb og logistik.        
 • Erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for fremtidig erhvervsmæssig udvikling (livslang læring) i relation til egen rolle i virksomheden og generelt på arbejdsmarkedet.    
 • Planlægge og varetage kundeservicering selvstændigt ud fra virksomhedens retningslinjer og kvalitetsmål.                                  
 • Gennemføre professionelt salg af fysiske produkter og serviceydelser selvstændigt. 
 • Varetage vejledning af kunder såvel ved personligt møde som gennem elektroniske medier selvstændigt.                       
 • Foretage korrekt og hensigtsmæssig salgsplanlægning, herunder kalkulation af priser og tilbudsgivning, samt arrangere kundemøder og foretage evaluering og kvalitetssikring af processen.
 • Kommunikere om og markedsføre virksomhedens strategier i forhold til service, salg og produkter.
 • Gennemføre de administrative arbejdsopgaver og rutiner i forbindelse med virksomhedens salgs- og servicefunktioner. 
 • Udføre salgs- og servicefunktioner i overensstemmelse med virksomhedens overordnede servicekoncepter, interne procedurer og kvalitetskrav.

Eleven skal:

 • Kende flere vare- eller produktgruppers brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse
 • Kende eventuelle lovkrav eller regler, der er knyttet til vare- eller produktgruppe ved anvendelse, montering, mærkning, opbevaring og bortskaffelse
 • Kende eventuelle særlige disponerings-, logistisk- og forsyningsforhold
 • Kunne vejlede, rådgive og evt. demonstrere produktet eller varen for kunden
 • Kunne anvende metoder, hjælpemidler og evt. værktøjer inden for område
 • Kunne søge informationer om nye vare- eller produktgrupper, herunder også relevant elektronisk informationssøgning

Modul 1 og 2 og 3: Salg og salgsanalyse - avanceret (35.01.+35.02.+35.03. - 3 x 2 uger)

Salg og salgsanalyse
- avanceret

 
SALG

Mål

 • Kan anvende præsentations-, spørge- og forhandlingsteknik
 • Kan deltage i planlægning af salgsarbejdet
 • Behersker salg, rådgivning og betjening ud fra virksomhedens parametermix 
 • Kan Udvikle og fastholde kunderelationer
 • Kender til salgets økonomi, med henblik på at understøtte salgsarbejdet

 

SALGSANALYSE

Mål

 • Kan afdække kundernes købsadfærd.
 • Kender forskellige salgskanaler, herunder e-handel.
 • Kender forskellen mellem transaktions- og relationsmarkedsføring.     
 • Behersker kalkulation af priser og avancer.
 • Kan udarbejde salgs- og tilbudsmateriale. 
 • kan anvende personlig planlægning, som redskab i det personlige salgsarbejde.
 • Kan afdække, analysere og vurdere virksomhedens konkurrencesituation på et udvalgt marked.
 • Kan arbejde med markedsanalyser.                           
 • Kan ud fra forretningsforståelse medvirke til værdiforøgelse i virksomheden.
 • Kan medvirke ved udvikling af virksomhedens interne information og kommunikation, herunder udvikle og fastholde kundeorientering i virksomhedens forretningsgange.
 • Kan planlægge, styre og organisere salgsaktiviteter
 • Behersker præsentation af et salgs- eller markedsføringsprojekt.
 • Kan udarbejde markedsføringsplaner.
 • Behersker beregning af salgs- og markedsføringsomkostninger.
 • Kan på baggrund af prognose for fremtidig efterspørgsel udarbejde salgsbudgetter.
 • Kan anvende og vedligeholde data, fx i et CRM-system, i salgsarbejde.   
 • Kan vurdere hvordan en webshop kan fungere i samspil med virksomhedens øvrige salgskanaler

 

Valgfag 1:  Kommunikation via elektroniske medier - avanceret  (35.71., 1 uge)

Kommunikation via elektroniske medier - avanceret


KOMMUNIKATION VIA ELEKTRONISKE MEDIER

Mål

 • Kender til forskellige elektroniske mediers indflydelse på kommunikationen, så som sociale medier, Mail, SMS og hjemmesider
 • Kan forholde sig kritisk til de elektroniske mediers indflydelse på afsender- og modtagerforholdet
 • Kender til principper for og oparbejder færdigheder i at lytte, spørge, anvende sproget i en professionel sammenhæng, med forståelse for virksomhedens koncepter, værdier og politikker
 • Kan forholde sig til de værdier og politikker for kunderelationer som virksomheden arbejder på at indfri og handle i overensstemmelse hermed 
 • Kan anvende sproget som værktøj i forbindelse med gennemførelse af salg og serviceydelser, hvor sproget er båret af elektroniske medier      
 • Behersker gennemførelse af den uopfordrede henvendelse ved telefonsalg
Valgfag 2 & 3: Indkøb og logistik - avanceret (35.72.xx +  35.73., 2 x 1 uge) 

Indkøb og logistik - avanceret


INDKØB 

Mål

 • Kender markeds- og konkurrenceforhold på forsyningsmarkeder både på hjemme- og eksportmarkeder
 • Kan anvende købe- og aftaleloven med henblik på forståelse af forpligtelser og muligheder
 • Behersker kalkulation af indkøbspriser på produkter eller produktgrupper, herunder anvende og vurdere parametre for beregning af tilbud og rabatter
 • Behersker principper for leverandørvurdering, samarbejde med leverandører og forhandling med leverandører
 • Behersker metoder til indkøb af virksomhedens sortiment, herunder anvendelse af e-handel
 • Kender betydning af datadisciplin samt løbende ajourføring af data under hensyntagen til øvrige interessenter, som skal anvende data
 • Kender betydningen af varemodtagelsen i forbindelse med indkøbet, fx kommunikation til lager, kontrol af varer og dokumentation

LOGISTIK 

Mål                                 

 • Kan anvende metoder til værdifastsættelse af service- og logistikydelser i værdi og forsyningskæden, herunder økonomiske fordelingsmetoder
 • Kan afdække fordele og ulemper ved valg af forskellige logistikydelser, herunder økonomiske konsekvenser for virksomheden
 • Kan anvende metoder til fastholdelse og udvikling af kvalitetssikring i virksomhedens logistikydelser, herunder anvendelse af forretningsbegreber og miljø
 • Kan foretage beregning af logistiske nøgletal samt præsentation af disse
 • Kan vurdere fordele og ulemper ved valg af forskellige transportformer ved udførelse af forsynings- og distributionsopgaver, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser ved de forskellige valg.
Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail