Om uddannelsen

Kan du lide at have med mennesker at gøre, og har du lyst til et alsidigt, spændende og udfordrende job? Så er lægesekretæruddannelsen måske noget for dig. Her har du mulighed for at arbejde på enten et sygehus eller i en almen lægepraksis.

Som lægesekretær arbejder du med en bred skare af mennesker, der alle har deres daglige gang på enten sygehuset eller i den private sektor. Det drejer sig om både læger, patienter, pårørende og andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail