Praktik og undervisning

Lægesekretæruddannelsen tager to år og er en praksisorienteret uddannelse. På Handelsfagskolen tilegner du dig de teoretiske færdigheder der kræves, for at blive en faglig kompetent lægesekretær. På praktikstederne vil du komme til at indgå i tværfaglige behandlerteams, og du vil som lægesekretær have ansvaret for at varetage forskellige kommunikations- og koordinerings-opgaver.

Jobbet indebærer også teknisk og administrativt arbejde. Det betyder, at du som elev skal lære at varetage opsamling og elektronisk arkivering af medicinske data, journalskrivning, økonomistyring, personaleadministration og kvalitetssikring.

Uddannelsen tager to år, hvoraf de 15 uger udgør undervisning på Handelsfagskolen. De første 13 ugers teori er fordelt på fire skoleophold, hvoraf tre af opholdene har en varighed på tre uger, mens det sidste ophold har en varighed på fire uger.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail