Om uddannelsen

Har du interesse for salg, og kunne du tænke dig en uddannelse i en større detailkæde, så kan kapitalkædedrift være noget for dig. Kapitalkæder er interessante og spænder over alt inden for drift.

Under uddannelsen kommer vi omkring designermærker til prisbillige discountprodukter; både på det danske og på det internationale marked. Der vil være undervisning vedr. butiksprofil, butikskoncept, personligt salg, butiksøkonomi og en masse spændende produkter.

I detailbranchen går udviklingen stærkt. Det betyder, at butikker og ansatte altid skal holde sig ajour med tidens trends og tendenser, ligesom butikken hele tiden skal tilpasse sig markedsforholdene. 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail