Ferie og helligdage 2020
Handelsfagskolens timeplan for undervisning af elever er ændret i marts, april, maj og juni 2020 og afviger fra standardtimeplanen. Dette er nødvendigt for at tage højde for helligdage, så eleverne opnår det rette lektionsantal i perioden.

 

TILPASSET TIMEPLAN forår 2020


 

Ferieplan (elever) 2020

Påskeferie
De tre dage mellem Palmesøndag og Skærtorsdag
(06. - 08. april 2020, uge 15) og påskens helligdage

Bededag
Fredag uge 19
(08. maj 2020)

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag uge 21 - ingen undervisning, men muligt for eleverne at blive på skolen.
Info herom kan læses i indkaldelsesbrevet.
(21. maj 2019)

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Eleverne undervises og receptionen er åben, men det administrative personale holder fri
(22. maj 2020) 

Anden Pinsedag
Mandag uge 23
(01. juni 2020)

Grundlovsdag
Fredag uge 23  - ingen undervisning.
(5. juni 2020)

Sommerferie
Fra og med uge 27 til og med uge 31
(29. juni – 2. august 2020)

Efterårsferie
Uge 42
(12. – 18. oktober 2020)

Juleferie 
Fra og med uge 51 til og med uge 53
(14. december 2020 – 3. januar 2021)

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail