Evaluering af skoleophold og undervisnng

Som afslutning på hvert skoleophold vil du blive bedt om at evaluere din oplevelse af undervisningen og opholdet på Handelsfagskolen. Evalueringen foregår digitalt og anonymt. Evalueringen bidrager til faglærernes og skolens arbejde med at sikre høj kvalitet i uddannelsen og på skolehjemmet.

Praktikstedernes input til kvalitetssikringen fås ved fokusgruppemøder med nøglepersoner fra de detailhandleskæder og brancheforeninger, der repræsenterer praktikstederne. Endvidere diskuteres evalueringerne i Handelsfagskolen lokale uddannelsesudvalg.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail