Optagelse og adgangskrav

For at få adgang til et hovedforløb på Handelsfagskolen, skal du have bestået et grundforløb, dvs. en HG, HHX eller lignende. Der er små variationer mellem hvilke fag/niveau, der skal være bestået for at komme ind på de enkelte uddannelser - læs mere her om de forskellige elevtyper.

Hvis du har en anden skolebaggrund, kan du få foretaget en realkompetencevurdering i forhold til adgangskravene, hvilket vil sige, at vi undersøger, om der er tilstrækkelig relevant baggrund til at få adgang til et hovedforløb på Handelsfagskolen.

Efterfølgende skal du finde en læreplads (indgå en uddannelsesaftale) hos en virksomhed i den ønskede branche. En uddannelsesaftale er en kontrakt, hvor vilkår og tidshorisonter m.m. for læreforholdet er fastsat.

Når uddannelsesaftalen er på plads, skal du tage kontakt til Handelsfagskolen, som lægger en plan for skoleopholdene.

Hvis du gerne vil vide mere om hovedforløbet, er du velkommen til at kontakte Handelsfagskolens elevkontor, hvor praktikservicekonsulent Tina Jensen kan besvare dine spørgsmål. 

Du kan læse mere om optagelse og adgangskrav på Uddannelsesnævnet.dk

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail