Priser og retningslinjer for indkvartering

Handelsfagskolen fungerer som skolehjem, idet størstedelen af eleverne er indkvarteret her under deres skoleophold.

Regler og priser

Alle elever, der har en samlet rejsetid på mere end 75 minutter med offentlige transportmidler mellem bopæl og Handelsfagskolen, er berettiget til at bo på skolehjemmet i undervisningsperioderne.

Prisen for kost og logi er kr. 508 pr. uge (2018), og en faktura på det samlede beløb vil blive sendt til elevens arbejdsgiver.

Såfremt der er ledige værelser, kan de elever, der ikke opfylder ovenstående afstandskriterium, tilbydes indkvartering. I disse tilfælde er prisen for kost og logi kr. 1625 pr. uge (2018).

Elever med børn

Elever med børn er berettiget til fritagelse for betaling af kost og logi. En betingelse herfor er, at der senest tre uger inden første skoleophold indsendes dokumention i form af enten fødsels- eller dåbsattest, som kan sendes med PostDanmark eller scannes og mailes til bookingafdelingen på Sikker Mail.

Bemærk, når dokumentationen er registreret hos bookingafdelingen, vil der blive afsendt en bekræftelse herom.

Enkeltværelser

Hvis værelseskapaciteten tillader det, kan der anmodes om et enkeltværelse mod en merpris på kr. 800 pr. uge (2018). Bemærk, at hvis der forespørges på et enkeltværelse gælder det hele den pågældende skoleperiode; for de flestes vedkommende to uger.

 

Forespørgslen om et enkeltværelse skal afgives senest tre uger inden, skoleopholdet begynder; du kan betragte din forespørgsel som en sikker reservering af et enkeltværelse, når du har modtaget en bekræftelse på mail fra bookingafdelingen, som du i bekræftende fald modtager senest to uger inden skoleopholdet begynder.

OBS - hvis der ønskes enkeltværelse på alle skoleopholdene, skal der afsendes anmodning forud for  hvert skoleophold.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail