Specialpædagogisk støtte (SPS)

Handelsfagskolen har forskellige muligheder for at yde specialpædagogisk støtte (SPS) til elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder.

Elever med andre former for funktionsnedsættelser kan også søge om støtte i form af for eksempel særlige borde og stole, personlig assistance, sekretærhjælp og døvetolk.

Hvis du har brug for specialpædagogisk støtte, er det vigtigt, at du henvender dig til: Betina Fravsbøl, beda@handelsfagskolen.dk eller 8736 6100) hurtigst muligt - gerne så snart, du ved, hvornår første skoleophold begynder. Det kan komme på tale at fremvise dokumentation for behovet for hjælp.

Vi gør alt, hvad vi kan for, at alle elever skal få det optimale ud af undervisningen og opholdet på Handelsfagskolen.

Læs mere om støttemuligheder  i artiklen 'Elever med læsevanskeligheder får hjælp'.

 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail