Ansættelsessamtale

Forventninger
Allerede under ansættelsessamtalen bør det klart fremgå, hvad du som arbejdsgiver forventer af din elev på såvel det faglige som det personlige plan.

Fortæl om virksomhedens forventninger med hensyn til fx:
- fremmøde og arbejdstider
- tilgang til kunder og kollegaer
- engagement under uddannelsen

Lige så vigtigt er det at finde frem til elevens forventninger til virksomheden. Er de realistiske? Dette er en af måderne til at forebygge frafald på grund af skuffede forventninger.

Samtalens forløb
Planlæg samtalen forud for mødet med eleven. Følgende otte punkter er et forslag til samtalens forløb:

1. Velkomst og en kort indledning
2. Spørgsmål til ansøgningen
3. Spørgsmål til skoleuddannelsen
4. Baggrund vedrørende interesser, fritid, familie, boform
5. Informationer om virksomheden
6. Informationer om lærepladsen og virksomhedens krav og forventninger
7. Ansøgerens spørgsmål
8. Afslutning af samtalen og aftale om det videre forløb
 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail