Ansættelsesvilkår

Vilkårene for en elev under uddannelse på Handelsfagskolen er grundlæggende, at uddannelsen er delt op i moduler med undervisning/skoleophold på Handelsfagskolen og praktik/arbejde på arbejdspladsen.

For præcis angivelse af antal undervisningsmoduler henvises til beskrivelserne af de enkelte elevuddannelser. Her findes også oplysninger om undervisningens indhold, mål og beskrivelser.

For information om øvrige bestemmelser, så som takster for elevløn, arbejdstid og meget andet, henvises til den overenskomst, som arbejdspladsen er del af.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail