Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

AUB-regler pr. 1. januar 2015

Virksomheder kan få refunderet udgifter til kost og logi for erhvervsskoleelever, der er på skolehjemsophold, idet det er ikke længere obligatorisk at sende eleven til nærmeste skole. Det er resultaterne af en ændret lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som trådte i kraft d. 1. januar 2015.

 

Refusion for udgiften til kost og logi til erhvervsskoleelevers skolehjemsophold er resultatet af en vedtagen ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der er gældende fra 1. januar 2015. Samtidig er virksomheden ikke længere forpligtet til at vælge nærmeste skole.

Virksomheden skal betale for opholdet, men får efterfølgende hele udgiften refunderet fra AUB. Refusionen ydes kun for elever, der indkvarteres på et af Undervisningsministeriets godkendte skolehjem, fx Handelsfagskolen.

Ministeriets regler for optagelse på skolehjem er uændrede, dog er det ikke en betingelse for modtagelse af AUB-refusionen, at virksomheden er forpligtet til at vælge nærmeste skole. Såfremt arbejdsgiver og elev, ud fra uddannelsesmæssige kriterier, indgår en aftale om valg af anden erhvervsskole til elevens skoleophold, vil arbejdsgiveren få refunderet opholdsudgiften til skolehjem fuldt ud gennem AUB.

AUB og Undervisningsministeriet har i løbet af 2015 været i gang med at udvikle en IT-løsning, der, efter samme model som ved udbetaling af befordringstilskud, kan udbetale refusionen automatisk til virksomhedernes NemKonto. Refusionen udbetales automatisk på baggrund af skolernes oplysninger om elevens skolehjemsophold.  Systemløsningen er klar pr. december 2015, og arbejdsgivere, der har penge til gode, vil automatisk få udbetalt refusionen for skolehjemsophold med tilbagevirkende kraft.

 

Såfremt eleven har minimum fem kvarters transporttid til nærmeste erhvervsskole udgør opholdsbetalingen 523 kr. pr. uge. Denne udgift refunderes automatisk af AUB til arbejdsgiver.

Såfremt eleven ikke opfylder afstandskriteriet på mindst fem kvarters rejsetid, fastsættes opholdsbetalingen efter andre regler, da eleven så ikke er tilskudsberettiget iht. ministeriets bekendtgørelse. På Handelsfagskolen udgør betalingen for disse elever 1.665 kr. pr. uge. Denne udgift refunderes også af AUB, såfremt der er indgået en konkret aftale om valg af uddannelsessted mellem arbejdsgiver og eleven.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail