Befordring

Arbejdgiver vil via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kunne opnå befordringstilskud til den ordinære ud- og hjemrejse i forbindelse med skoleopholdene og ved fagprøven (eksamen) - forudsat, at der er mindst 20 km mellem privatadressen og Handelsfagskolen. Refusionen til arbejdsgiver modsvarer 80 % af elevens udgift til transport med billigste offentlige befordringsmiddel.

Eleven får godtgjort det fulde beløb (100 %) af transportudgiften af arbejdsgiver.

Om mandagen i anden uge af skoleopholdet får eleven udleveret en personlig befordringsblanket, som udfyldes relevant og afleveres på Handelsfagskolen. Derudover skal eleven tage en kopi af den udfyldte befordringsblanket og aflevere til sin arbejdsgiver.

Efterfølgende (op til 14 dage efter skoleopholdet) vil arbejdsgiver modtage brev om indberetningen, hvorefter pengene automatisk udbetales til virksomhedens NemKonto.

Find mere information om befordringstilskud på indberet.virk.dk

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail