Berettiget til skolehjem

Eleverne er berettiget til at blive indkvarteret på Handelsfagskolen, hvis den samlede rejsetid fra hjemmet til skolen er mere end 75 minutter med offentlige transportmidler.

Skolehjemsberettigede elever: Opkræves ikke betaling (pr. 1/7 2019)

Såfremt der er plads, er der mulighed for indkvartering af elever, der ikke er berettiget til overnatning på Handelsfagskolen.

Ikke-skolehjemsberettigede: Prisen for kost og logi er kr. 1.665 pr. uge (2019).

Virksomheder får refunderet udgifter til kost og logi, når erhvervsskoleelever er på skolehjemsophold. Det er ikke et krav, at nærmeste skole benyttes.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail