Censor på Handelsfagskolen

Handelsfagskolens elever afslutter deres uddannelse med en mundtlig eksamen (fagprøve). For langt størstedelen af eksamenerne er der tale om, at eleven på forhånd har lavet et projekt på sin arbejdsplads og udfærdiget en rapport herom, som sendes til Handelsfagskolen. Elevens eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten. Til stede ved fagprøven er en eksaminator, elevens primære underviser, og en censor.

Karakteristik af en censor
Til Handelsfagskolen er tilknyttet en række censorer, som alle kommer med en solid baggrund i de specifikke brancher, som Handelsfagskolen udbyder uddannelser i.

Rekrutteringen af censorer sker i et samarbejde mellem Handelsfagskolen og de interesserede detailhandelsansatte, der henvender sig. Detailhandlens kæder er desuden ofte behjælpelige med at etablere kontakt mellem Handelsfagskolen og mulige censorer.

Censorintroduktion
For at fungere som censor på Handelsfagskolen, indbydes nye censorer til en censorintroduktion, som afholdes på Handelsfagskolen, hvor uddannelsernes opbygning, regler, karakterer med mere gennemgåes.

Regler for inhabilitet
Under planlægningen af censorbemandingen til specifikke eksamener fordeles eksamensdatoerne, således at man undgår inhabilitet. Helt konkret er der tale om inhabilitet ved tætte familierelationer eller tæt bekendtskab og i følgende tilfælde:

”Censor må ikke være ansat i samme virksomhed som eleven, der skal til fagprøve. Elev og censor må dog gerne komme fra samme kæde, hvis det fremgår af uddannelsesaftalen, at den er indgået mellem eleven og en anden geografisk bestemt virksomhed end den, hvor censor er ansat.”

Statsautoriseret censor
Undervisningsministeriet kan vælge at udpege en statsautoriseret censor, som Handelsfagskolens censor i givet fald må vige pladsen for.

Honorar for censorarbejde
Honoreringen i forbindelse med deltagelse i eksamener er efter gældende regler og takster:
kr. 262.62 pr. elev (pr. 1. januar 2018)
kr. 1.94 pr. km  (pr. 1. januar 2018)

Noget for dig?
Har du lyst til at blive censor på Handelsfagskolen eller har spørgsmål i forbindelse med dit censorhver, er du altid velkommen til at kontakte direktionssekretær Lise Behrmann.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail