Censor på Handelsfagskolen

Handelsfagskolens elever afslutter deres uddannelse med et fagprøveprojekt og en mundtlig eksamen. Eleven udfører projektet på sin arbejdsplads og skriver en rapport, som sendes til Handelsfagskolen. Elevens eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten. Til stede ved fagprøven er en eksaminator (elevens primære underviser) og en censor.

Karakteristik af en censor
Til Handelsfagskolen er tilknyttet en række censorer, som alle kommer med en solid baggrund i de specifikke brancher, som Handelsfagskolen udbyder uddannelser i.

Rekrutteringen af censorer sker i et samarbejde med brancherne.

Censorintroduktion
For at fungere som censor på Handelsfagskolen, indbydes nye censorer til en censorintroduktion, som afholdes på Handelsfagskolen, hvor uddannelsernes opbygning, regler, karakterer med mere gennemgåes.

Regler for inhabilitet
Under planlægningen af censorbemandingen fordeles eksamensdatoerne, så man undgår inhabilitet. Helt konkret er der tale om inhabilitet ved tætte familierelationer eller tæt bekendtskab og i følgende tilfælde:

”Censor må ikke være ansat i samme virksomhed som eleven, der skal til fagprøve. Elev og censor må dog gerne komme fra samme kæde, hvis det fremgår af uddannelsesaftalen, at den er indgået mellem eleven og en anden geografisk bestemt virksomhed end den, hvor censor er ansat.”

Statsautoriseret censor
Undervisningsministeriet kan vælge at udpege en statsautoriseret censor, som Handelsfagskolens censor i givet fald må vige pladsen for.

Honorar for censorarbejde
(efter gældende takster)
kr. 271.63 pr. elev (pr. 1. oktober 2019)
kr. 1.96 pr. km  (pr. 1. januar 2020)

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail