Få den rigtige elev

Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere. Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gåpåmod og nye relationer. De gode elever kommer dog oftest ikke af sig selv, men kræver en engageret indsats af virksomheden – både før ansættelsen og i løbet af elevtiden.

Fem bud på den gode elev
Den gode elev har
- mod på at lære nyt og tage udfordringer op
- interesse for branchens produkter
- lyst til salgsarbejdet i forhold til kunderne
- gode samarbejdskompetencer
- evne til at modtage og anvende konstruktiv feedback

Rekruttering af elever
Nogle brancher har meget nemt ved at få elever, mens andre brancher skal knokle for at få opmærksomhed. Jo større opmærksomhed virksomheden skaber omkring den ledige praktikplads, desto større bliver rekrutteringsgrundlaget og dermed muligheden for at finde den helt rigtige elev.

Her en række veje til at nå de potentielle elever:

webstedet praktikpladsen.dk
Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.
Som elev kan man finde virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. Som virksomhed kan man via et brugernavn og en adgangskode kalde elevprofiler frem. Man kan også annoncere efter elever. I kan få udleveret jeres brugernavn og adgangskode hos den lokale handelsskole.

Netværk
Egne medarbejdere kan sprede budskabet. En effektiv metode er at præsentere jeres virksomhed gennem jeres nuværende elever og ansatte i øvrigt.

Erhvervsskolen
Brug den lokale handelsskole ved rekruttering af elever. De såkaldte LOP-konsulenter (lære- og praktikpladskonsulenter), der arbejder med professionel vejledning af eleverne i deres uddannelse og valg for fremtiden, vil ofte have god føling med elevernes faglige interesser, kompetencer og personlige egenskaber.

Virksomheden kan også vælge at være aktiv i grundforløb på erhvervsskolen og stille sig til rådighed ved afklaring af uddannelsesvalg, for eksempel gennem virksomhedsbesøg eller kortere praktikforløb. En praktik på 1-2 ugers varighed som en del af grundforløbet kan styrke elevens sikkerhed i uddannelsesvalget.

Egen hjemmeside
Flere og flere søger job via nettet, og det første indtryk sker ofte gennem hjemmesiden. Eleverne undervises i jobsøgning på skolerne. Her surfer de ofte på nettet og kigger på virksomhedernes hjemmesider. Virksomhedens egen hjemmeside kan anvendes aktivt ved at klargøre den til at kunne tage imod digitale ansøgninger.

  

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail