Godkendelse som praktiksted

Godkendelse som praktiksted


Har du aldrig før haft en elev i butikken, eller er det mere end 3 år siden, er første skridt at søge om godkendelse som praktiksted. 

For at blive godkendt som praktiksted er det væsentligt, at butikken har mindst en, gerne flere ansatte (inklusiv indehaver/bestyrer), der er faglært eller tillært gennem mindst 4 års beskæftigelse i faget. 

Har du spørgsmål til godkendelsesskemaet, kan den lokale handelsskole hjælpe med information og vejledning.

Det udfyldte godkendelsesskema sendes også til den lokale handelsskole, der, når alle relevante oplysninger er indhentet, træffer en afgørelse inden for højst 14 dage.  


Skema til godkendelse som praktiksted på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail