Oplæringsansvarlig

Uddannelsesansvarlig
I mange virksomheder er der både en uddannelsesansvarlig og en oplæringsansvarlig. En uddannelsesansvarlig er den person, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse, hvilket betyder et juridisk og administrativt ansvar.

Oplæringsansvarlig
En oplæringsansvarlige er den person, der i det daglige er ansvarlig for at eleven bliver oplært under uddannelsen og derfor også har en tæt kontakt til eleven. Den oplæringsansvarlige er samtidig bindeled mellem elev og uddannelsesansvarlig.

Afhængig af virksomhedens størrelse kan der være en eller flere oplæringsansvarlige knyttet til en elev. Hvis der er flere, er det en god idé at koordinere arbejdet.

Det er vigtigt, at den oplæringsansvarlige har lyst og energi til at påtage sig opgaven samt viden og redskaber til at løfte opgaven.

Kursus for oplæringsansvarlige
Handelsfagskolens Kursuscenter udbyder kurset ”Bliv klædt på som oplæringsansvarlig,” der giver kursisten viden, inspiration og værktøjer til at støtte og udfordre eleven, kommunikere med eleven samt tilrettelægge og registrere elevens læretid. Kontakt vores kursusafdeling for yderligere info.

 

Kontakt

Hanne S. Sønderby, teamleder
Hanne S. Sønderby, teamleder
8781 9513

 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail