Sådan tager du en elev i lære

Tjekliste ved ansættelse af elev

  • Godkendelse som praktiksted
    En virksomhed skal være godkendt som praktiksted for at kunne ansætte og uddanne elever.

  • Uddannelsesaftale
    Herefter indgås en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiveren og eleven, som arbejdsgiveren sender til Handelsfagskolen.

  • Oplæringsansvarlig
    Arbejdsgiveren udpeger en oplæringsansvarlig i virksomheden, der er den primære kontakt mellem Handelsfagskolen og arbejdspladsen, og som støtter og vejleder eleven i sit uddannelsesforløb.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail