Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

Skole- og virksomhedssamarbejde

Handelsfagskolen har et tæt samarbejde med virksomheder, kæder og brancheorganisationer for til stadighed at optimere og udvikle elevuddannelserne samt udbudet af efteruddannelser.

Samarbejdet foregår dels i uddannelsesudvalg på alle uddannelser, fokusgrupper med udvalgte nøglepersoner fra de relevante brancher, Handelsfagskolens bestyrelse  og den løbende konstruktive kommunikation mellem Handelsfagskolen og vores kunder.

Handelsfagskolens elevuddannelser veksler mellem skoleophold med undervisning og praktik på arbejdspladsen. Det gode resultat for eleven afhænger derfor af et tæt løbende samarbejde mellem elevens arbejdsgiver og skolen. Vi prioriterer dette samarbejde højt og er altid klar til at hjælpe og vejlede.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail