Sider (generelt)
Medarbejdere
Kursus nr.

Tilskud til elever

Lønrefusion
Når eleven er på skoleophold på Handelsfagskolen, kan arbejdsgiveren få refusion i forhold til elevlønnen. Det er en betingelse, at der foreligger en godkendt uddannelsesaftale, og at eleven ikke arbejder under sit skoleophold, og at der udbetales overenskomstmæssig løn.

Find nærmere information om lønrefusion på indberet.virk.dk

 

 

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail