Uddannelsesaftale

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale, som er en kontrakt mellem en elev og en arbejdsgiver

Som arbejdsgiver forpligter du dig til at lære din elev op i henhold til bekendtgørelsen for uddannelsen. Dette betyder også, at eleven skal deltage på skoleophold. Din elev forpligter sig til at arbejde med uddannelsesrettede arbejdsopgaver i din virksomhed til en elevløn, der normalt er lavere end lønnen for en ufaglært.


Elevens første tre måneder i virksomheden er prøvetid. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. I prøvetiden kan både virksomheden og eleven med øjeblikkelig virkning og uden angivelse af grund ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig. Den kan dog ophæves, hvis begge parter er enige om det, eller hvis den ene part væsentligt misligholder aftalen.

Hovedforløb på Handelsfagskolen
Hvis du ønsker, at din elev skal gennemføre sit hovedforløb på Handelsfagskolen, sender du uddannelsesaftalen direkte til os. Ring meget gerne ved tvivlsspørgsmål. Vi hjælper hele vejen.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail