Undervisere

Elevuddannelserne
Handelsfagskolen har en stab af undervisere, som alle er fagligt velfunderede i den branche, de underviser i, og har en pædagogisk uddannelse.

Underviserne brænder for deres branche, eleverne og udvikling. Al undervisning foregår i brancherelevante lokaler - for eksempel foregår en del af undervisningen af bogbranchens elever i lokaler, der indrettet som en boghandel.

På Handelsfagskolen arbejdes der med forskellige undervisningsformer og læringsmetoder for at sikre, at eleverne får det optimale ud af deres potentiale. I løbet af uddannelsen inddrages gæstelærere, case- og gruppearbejde, ture ud af huset og fremlæggelser på klassen.

Resultaterne af elevernes evaluering af undervisningen og underviserne viser blandt andet:

  • at undervisningen er anvendelig i praksis på arbejdspladserne efter skoleopholdene
  • at underviserne er dygtige og engagerede
  • at samspillet mellem underviserne og eleverne er godt
  • at elevernes forventning til undervisningen generelt bliver indfriet

 

 

Efteruddannelse
Handelsfagskolens Kursuscenter har et team af specialiserede undervisere, der samarbejder om at udbyde kurser, som kan imødekomme ethvert behov for efteruddannelse, blandt andet i specialdetailhandlen.

Handelsfagskolens kurser afsluttes med en evaluering, og tilbagemeldingerne om kursernes faglige niveau og undervisernes indsats er meget positive.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail