Tilmelding

Handelsfagskolens Kursuscenter hjælper med alt vedrørende Handelsfagskolens udbud af efteruddannelser og kurser, og er altid klar til at svare på spørgsmål. 

Tilmelding til Handelsfagskolens kurser foregår elektronisk via via efteruddannelse.dk, hvor Handelsfagskolens udbud af kurser er beskrevet, og der kan hentes inspiration til efteruddannelse.

Her kan du læse hvordan du tilmelder dig på efteruddannelse.dk. 

Hvis du er arbejdsledig, er du velkommen til at deltage på Handelsfagskolens kurser efter forudgående aftale med dit jobcenter. Der gælder dog andre regler for tilmelding, og du kan få vejledning herom hos Handelsfagskolens Kursuscenter.

Bliver du forhindret i at deltage på et kursus, som du er tilmeldt, kan du afmeldes uden omkostninger indtil en uge før første kursusdag. Afmelding kan ske til Handelsfagskolens Kursuscenter.

Hvis du derimod udebliver fra kurset, eller afmelder dig senere end en uge før kursusstart, faktureres den fulde kursusudgift excl. evt. AMU-tilskud samt forplejning under kurset. Du er altid velkommen til at sende en "erstatningskursist" i dit sted.

Bookede værelser kan ligeledes afbestilles omkostningsfrit indtil en uge før kursusstart. Derefter faktureres for første overnatning excl. evt. AMU-tilskud.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail