Tilskud

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

 

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud; der ydes blot et tilskud.

Læs mere om regler, satser og udbetaling af tilskud

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail