Oplæringsansvarlig

Sidemandsoplæring

Kursusnr: 40373 

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation. Deltageren har kendskab til kompetence og indlæringsstil.
 
Målgruppe:
Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.
 
Mål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Kursusvarighed:  2 dage 

Bliv klædt på som oplæringsansvarlig


Kursusnr: 40503 og 45917
Titel: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling og Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Gode elever hænger ikke på træerne
En elev kan både være en god arbejdskraft, et nyt pust og et godt aktiv for butikken. Men man må ikke glemme, at eleven er i lære og skal opbygge viden om faget. Som elevansvarlig kan der gøres rigtig meget for, at eleven falder godt til og får et stort udbytte af sin elevuddannelse.

Kursets formål:
Kursisten lærer at anvende viden om unges forskellighed med henblik på at støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven, for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med eleven i læretiden. Kursisten lærer desuden at tilrettelægge elevens praktikperiode og anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer, der kan understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail